ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αγαπητοί μαθητές εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα τεχνολογίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με το μάθημα να επικοινωνούν με
το διδάκοντα καθηγητή. 

Όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τους κωδικούς του Teams πατήστε εδώ και
ακολουθείστε τη σωστή διαδικασία.