ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αγαπητοί μαθητές εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα τεχνολογίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.