Ιατρική Εξέταση Μαθητών από ιατρούς Mediterranean Hospital