Προγραμματισμοί

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-2023

 

ΘΕΜΑ Ημερομηνία
Προγραμματισμός Νοεμβρίου 2022 Νοέμβριος 2022
Προγραμματισμός Οκτωβρίου 2022 Οκτώβριος 2022
Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου 2022 Σεπτέμβριος 2022