Δραστηριότητες

                                               

 

             Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

 

 

 

 

 

                    Ποπ κορν το διάλειμμα στο Σχολείο

 

                                                           

                   

 

 

 

 Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπάιδευσης Πεδουλά

                         15 - 16/3/2018