Ενημέρωση των μαθητών σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, αναπηρίας, οδικής ασφάλειας και αθλημάτων για άτομα με αναπηρίες