«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά  2022 – 2023»

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά  2022 – 2023»