Ιστορικό Σχολείου

Το Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1980. Λόγω του ότι βρίσκεται στην Τούρκικη συνοικία ήταν περιφρονημένο για χρόνια και του δόθηκε έμφαση τώρα τελευταία. Το σχολείο Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στη Λεμεσό στην τουρκοκυπριακή συνοικία  της πόλης.

Πριν από το 1974 φοιτούσαν εκεί τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων. Μετά την τουρκική εισβολή για μικρό χρονικό διάστημα παρέμεινε κλειστό και στη συνέχεια η Κυπριακή κυβέρνηση το επισκεύασε για να καλύψει τις ανάγκες για σχολικά κτίρια που δημιούργησε η εισβολή των Τούρκων, η κατοχή του 38% του κυπριακού εδάφους και η δημιουργία μιας μάζας ελληνοκυπρίων που εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες.

Επαναλειτούργησε κατά το σχολικό έτος 1976-1977. Αρχικά λειτούργησε σε δυο βάρδιες, απογευματινή και πρωινή, που εναλλασσόταν κάθε μήνα. Το αρχικό κτιριακό συγκρότημα ήταν περιορισμένης έκτασης.

Σήμερα είναι ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, μετά τις προσθήκες διδακτικών αιθουσών.

Οι μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου προέρχονται από τη νότια συνοικία του Αγίου Ιωάννη (σύνορο θεωρείται η λεωφόρος Μακαρίου Γ’), τη συνοικία του Αγίου Αντωνίου και την παλιά τουρκοκυπριακή συνοικία που κατοικείται ως επί το πλείστον από ελληνοκυπρίους πρόσφυγες, αλλά κι από μικρό αριθμό τουρκοκυπρίων και άλλων ξενόγλωσσων κοινωνικών ομάδων.