Ιστορικό Σχολείου

Το Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 1976-1977. Το σχολείο μας βρίσκεται  στην τουρκοκυπριακή συνοικία  της πόλης και είναι δικοινοτικό. Οι μαθητές/τριες που φοιτούν στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου προέρχονται από τη νότια συνοικία του Αγίου Ιωάννη, τη συνοικία του Αγίου Αντωνίου και την παλιά τουρκοκυπριακή συνοικία που κατοικείται ως επί το πλείστον από ελληνοκύπριους πρόσφυγες, αλλά κι από μικρό αριθμό Τουρκοκυπρίων και άλλων κοινωνικών ομάδων με μεταναστευτική  βιογραφία.

Σήμερα αριθμεί 151  μαθητές και μαθήτριες που κατανέμονται σε 8 τμήματα, 3 στην Α΄ τάξη, 2 στη Β' τάξη και 3 στη Γ' τάξη. Το διδακτικό  προσωπικό του σχολείου μας αριθμεί περίπου 38 μέλη μαζί με τη διευθυντική ομάδα. 

Στο σχολείο λειτουργούν προγράμματα στήριξης, Α', Β' και Γ' τάξης, και αλφαβητισμού Α'  και Β΄ τάξης. Λειτουργεί επίσης Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, καθηγητές/τριες και σχολικές βοηθούς.

Οι χώροι του Σχολείου

Το αρχικό κτηριακό συγκρότημα ήταν περιορισμένης έκτασης. Σήμερα είναι ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα, μετά τις προσθήκες διδακτικών αιθουσών.

Εκτός από τις αίθουσες των τμημάτων, υπάρχουν ειδικές αίθουσες για τα μαθήματα των Φιλολογικών, των Μαθηματικών, της Μουσικής, της Τέχνης, του Σχεδιασμού & Τεχνολογίας, της Οικιακής Οικονομίας, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Βιολογίας, της Φυσικής, της Χημείας και στεγασμένος χώρος της Φυσικής Αγωγής.

Σημαντικό ακόμη προτέρημα του Σχολείου μας αποτελεί το γεγονός ότι όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με βιντεοπροβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή που δίνει τη δυνατότητα για διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο Σχολείο λειτουργεί επίσης δανειστική Βιβλιοθήκη εμπλουτισμένη με βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντα.

Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.
Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά.
Σωκράτης 469-399 π.Χ.

 

Όραμα – Αποστολή μας

Πρωταρχικό μέλημα του Σχολείου μας αποτελεί η προετοιμασία των εφήβων για την είσοδό τους στην ενεργό ζωή.  Σ΄ αυτόν ακριβώς τον στόχο επικεντρώνονται τα αναλυτικά προγράμματα, οι ΔΕ-ΔΕ,  οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, η θέσπιση εσωτερικών κανονισμών και ειδικών στόχων, η μαθητική αυτοδιοίκηση και η επιμόρφωση του προσωπικού.

Αποστολή μας η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε ΟΛΟΥΣ/ΕΣ τους/τις μαθητές/τριες σε συνθήκες ασφάλειας, ισότητας, σεβασμού, ανεκτικότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται  στην καλλιέργεια της Ελληνικής γλώσσας, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη σχολική και  κοινωνική επιτυχία και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Όραμα μας οι γνώσεις,  η αγωγή ζωής, η καλλιέργεια αρχών, αξιών και ιδανικών  να είναι τα στηρίγματα  μιας ποιοτικής ζωής όπου τα παιδιά μας θα λειτουργούν ως δημοκρατικοί,  υπεύθυνοι, ελεύθεροι πολίτες, χρήσιμοι στο  κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα μας.